Kinh nghiệm đầu tư

REIT là gì?

January 19, 2018
REIT là gì?

REIT là hình thức góp vốn thông qua Quỹ đầu tư để mua và quản lý tải sản BĐS như văn phòng, căn hộ, trung tâm mua sắm, nhà ở… Cho phép nhà đầu tư đầu tư với qui mô lớn và được chia lợi nhuận mà không phải quan tâm đến chi phí và chủ quyền.

REIT là gì?
REIT là gì?

Gồm 4 loại REITs sau:

1. Tài sản BĐS (Equity REITs)
Kinh doanh tài sản BĐS (Equity REITs) là sở hữu và tạo ra lợi nhuận từ BĐS như Trung Tâm mua sắm, toà nhà văn phòng. Nhà đầu tư mua cổ phần những BĐS REITs này giống như mua cổ phần ở bất cứ công ty nào khác.

2. Tài sản thế chấp (Mortgage REITs)
Đầu tư vào các loại tài sản thế chấp: Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản thế chấp của các doanh nghiệp địa ốc. Quỹ định kỳ sẽ nhận được thu nhập từ khoản lãi cho vay tương ứng.

3. REITs không niêm yết (Public non-listed REITs)
Có đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nhưng không giao dịch trên sàn chứng khoán quốc gia. REITs không niêm yết cũng giống như REITs khác, nhưng bị hạn chế ở tính thanh khoản.

4. REITs tư nhân (Private REITs)
REITs tư nhân được miễn đăng ký trên SEC và cổ phiếu không giao dịch trên sàn chứng khoán quốc gia. REITs tư nhân thường chỉ bán cho các nhà đầu tư là tổ chức hay công ty.

Đặc điểm:

 • 75% tài sản đến từ BĐS
 • 75% lợi nhuận có từ BĐS
 • Chi 90% lợi nhuận cho nhà đầu tư
- REITs được ưu đãi về thuế

Ưu điểm:

 • Cổ phiếu của REIT luôn có tính thanh khoản cao và lợi nhuận thu nhập bình quân hàng năm của quỹ khá ổn định.
 • Về bản chất, REIT là doanh nghiệp được thiết lập để chuyên về đầu tư (sở hữu) một hoặc một số BĐS.
 • Các bất động sản bao gồm căn hộ, trung tâm thương mại, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê, kho bãi, khu công nghiệp…
 • Thu nhập của REIT đa phần từ thu nhập của danh mục BĐS mà nó đang sở hữu và khai thác.
 • REIT phân phối đa phần thu nhập của mình cho các cổ đông dưới hình thức chia cổ tức.
 • REIT có thể niêm yết, giao dịch OTC hoặc chỉ là REIT tư nhân.

Hạn chế:

 • Rủi ro cao: Quỹ này có sự liên thông với thị trường chứng khoán, tài chính,…do đó khi những thị trường này có sự biến động mạnh, thiếu ổn định thì REITs sẽ chịu ảnh hưởng lớn, đặc biệt là những quỹ niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Rủi ro trong quản lý dòng vốn: REIT chỉ có 10% vốn hoạt động (thay vì 30% như của quỹ chứng khoán).

Video tham khảo: