Kinh nghiệm đầu tư

Mua BĐS hay REIT?

July 19, 2018

Trong cuốn sách “Đón đầu siêu lạm phát”, tác giả có đoạn so sánh: Mua BĐS thật sự với đầu tư BĐS (REIT) cũng giống như mua vàng vật chất với vàng trên giấy. Mua vàng trên giấy, bạn không sở hữu vàng, bạn chỉ lướt theo giá vàng khi tăng giá. Cũng như khi mua REIT, bạn đầu tư vào BĐS được sở hữu bởi một tổ chức. Bạn chỉ chia sẻ lợi nhuận của tổ chức đó kiếm được, bạn không sở hữu BĐS đó.

đầu tư BĐS (REIT)
đầu tư BĐS (REIT)

Chúng ta đều biết, sở hữu BĐS thật sự hay vàng vật chất đều có giá trị hơn tài sản trên giấy. Đặc biệt là khi xảy ra khủng hoảng tài chính, giá trị tài sản trên giấy đều có thể trở thành giấy lộn. Tuy nhiên bạn phải mua với rất nhiều tiền, bạn cầm 1-2 tỷ trên tay đi mua BĐS không khác gì đem muối bỏ bể.

Trái lại BĐS trên giấy (REIT) lại có ưu điểm là tính đại chúng cao, bất cứ ai ở bất cứ đâu cũng có thể đầu tư, có thể mua với số tiền rất nhỏ, không cần quan tâm đến quyền sở hữu và thủ tục pháp lý ở nước sở tại. Đặc biệt nếu bạn có kế hoạch di cư thì mang theo BĐS trên giấy hiển nhiên là thuận tiện hơn phải rao bán BĐS xong tìm cách xử lý đống tiền đó! Chưa kể bạn có thể phải bán với giá rẻ mạt nếu thời gian quá gấp.

Khi nào nên đầu tư BĐS REIT?
– Kinh tế ổn định
– Có kế hoạch di cư hay đầu tư nước ngoài
- Đa dạng kênh đầu tư
– Ít vốn

Khi nào nên mua BĐS thật sự?
– Khủng hoảng tài chính
– Không có kế hoạch di cư hay đầu tư nước ngoài
– Đa dạng kênh đầu tư
– Nhiều vốn

Hiện nay ở Vietnam đã có công ty BĐS REIT nhưng theo tôi được biết thì chỉ có OTM Trust của Quỹ đầu tư OTM Ventures có cam kết bảo toàn vốn sau 2 năm và có sự tham gia của công ty tín thác Trustee.