Tin tài chính

Goldman Sachs sắp có dịch vụ bảo trợ tài sản số

August 7, 2018
Goldman Sachs bảo trợ tài sản số

Goldman Sachs đang xem xét đứng ra bảo trợ cho các quỹ tài sản số. Điều này nghĩa là ngân hàng sẽ thay mặt các quỹ nắm giữ các chứng khoán mới, giảm các rủi ro như bị hack hoặc lừa đảo cho khách hàng khi đầu tư vào tiền số.

Goldman Sachs bảo trợ tài sản số
Goldman Sachs bảo trợ tài sản số

Sự góp mặt của một tổ chức như Goldman Sachs sẽ tạo nền tảng uy tín đáng kể cho các quỹ tài sản số và mở ra cơ hội đầu tư cho nhiều người vào loại tài sản ảo này. Dịch vụ lưu ký tại chỗ như môi giới cũng sẽ nở rộ.

Tập đoàn Nomura Holdings cũng đã bắt đầu cung cấp dịch vụ bảo trợ tài sản số vào tháng 5, cùng tham gia gồm 3 tập đoàn khổng lồ ở phố Wall như ngân hàng New York Mellon, JPMorgan Chase & Co và Northern Trust – tất cả đều đang triển khai những dịch vụ bảo trợ tài sản số.

Goldman Sachs đã tiến những bước đầu tiên trên con đường chinh phục thị trường tài sản số.

Nguồn: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-06/goldman-is-said-to-consider-custody-offering-for-crypto-funds