Kinh nghiệm đầu tư

Định lượng bảo hiểm rủi ro là gì?

October 5, 2018
Định lượng bảo hiểm rủi ro là chiến lược yêu thích của các quỹ phòng hộ

Chiến lược Định lượng bảo hiểm rủi ro (Quantitative Hedging) là sử dụng thuật toán định lượng đầu tư cổ phiếu nhắm mục tiêu mua THẤP bán CAO, sau đó, sử dụng chiến thuật ngược lại bán CAO mua THẤP phòng rủi ro đối với thị trường tương lai, cuối cùng thu về lợi nhuận tuyệt đối. Đây là chiến lược yêu thích của các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính bởi đặc tính rủi ro thấp và tính ổn định cao, có thể thu về lợi nhuận dù thị trường lên hay xuống.

Định lượng bảo hiểm rủi ro là chiến lược yêu thích của các quỹ phòng hộ
Định lượng bảo hiểm rủi ro là chiến lược yêu thích của các quỹ phòng hộ

Trong đó Quantitative – Định lượng là sử dụng các thuật toán big data tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hedging – Bảo hiểm rủi ro là cách quản lý và giảm rủi ro danh mục đầu tư để thích ứng với những biến động của thị trường tài chính.

Ví dụ nếu bạn muốn biết đường nào từ nhà đến công ty gần nhất, ngoài sử dụng google map thì cách thực tế nhất là bạn sẽ đi thử tất cả các đường dẫn từ nhà đến cty, sau đó tìm ra con đường ngắn nhất. Đây chính là tư duy cốt lõi của chiến lược Định lượng bảo hiểm rủi ro.

Theo Mô hình định giá tài sản (CAPM), lợi nhuận của quỹ đầu tư gồm 2 phần: Chỉ số α và Chỉ số β. Chỉ số α thể hiện siêu lợi nhuận, còn chỉ số β là lợi nhuận có được sau khi trừ đi rủi ro từ thị trường. Tuy rằng những quỹ đầu tư giỏi có thể kiếm được lợi nhuận α nhưng không thể tránh được rủi ro khi thị trường lao dốc. Chiến lược Định lượng bảo hiểm rủi ro có thể tránh hoặc giảm thiểu rủi ro, từ đó tìm kiếm lợi nhuận β, giúp quỹ có thể kiếm được lợi nhuận dù thị trường lên hay xuống, mục tiêu cốt lõi của chiến lược này là thu về lợi nhuận tuyệt đối.

Dĩ nhiên cái gì tốt đều không hoàn hảo, để áp dụng chiến lược có lợi nhuận mà vẫn an toàn này cần có THỜI GIAN, nói cách khác nó thuộc dạng đầu tư dài hạn, không thể có lợi nhuận chỉ trong thời gian ngắn.

Lợi ích của chiến lược Định lượng bảo hiểm rủi ro
1. Danh mục đầu tư đa dạng
2. Thu về lợi nhuận tuyệt đối
3. Giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất
4. Giảm đầu tư ngoại hối, tập trung gia tăng giá trị tài sản

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/26826801#34175967