Kinh nghiệm đầu tư

CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ 3 CÁI HANG

December 25, 2017

Ba mình thường nói: con thỏ có 3 cái hang, KHÔNG BAO GIỜ BỎ HẾT TRỨNG VÀO MỘT RỔ, kể cả kênh đầu tư được cho là an toàn nhất là ngân hàng. Đây là chiến lượt được ba mình áp dụng xuyên suốt quá trình đầu từ, giờ nhìn lại đúng là có những cái không thành công, bị lừa hoặc do thiếu kiến thức, nhưng vì đầu tư dàn trải nên vẫn tối đa hoá lợi nhuận và phần nào đưa rủi ro về 0. TIẾT KIỆM – NHÀ ĐẤT – XXX Ngân hàng và nhà đất được cho là kênh đầu tư khá an toàn, ngoại trừ xui xui ngân hàng phá sản thì được bồi thường…